Zoznam tém

Ochorenia žíl

1. Angiológia ako medicínsky odbor

2. Ochorenia ciev

3. Primárna prevencia

4. Ultrazvuk v diagnostike cievnych chorôb

5. Žilová trombóza a jej príčiny

6. Klinický obraz žilovej trombózy

7. Liečba žilovej trombózy

8. Endovaskulárna liečba žilovej trombózy

9. Kompresívna liečba

10. Žilový tromboembolizmus a pľúcna hypertenzia

11. Prevencia žilovej trombózy v tehotenstve

12. Chronické žilové ochorenie

13. Povrchová tromboflebitída

14. Trombóza cestovateľov

15. Prevencia žilovej trombózy v súvislosti s operáciou

16. Žilová trombóza u onkologických pacientov

17. Cievna gymnastika

18. Kŕčové žily a ich sklerotizačná liečba

19. Chirurgická liečba kŕčových žíl – varixov

20. Podávanie injekcií s heparínmi s nízkou molekulovou hmotnosťou

Ochorenia tepien

1. Periférne artériové obliterujúce ochorenie a jeho príčiny

2. Klinický obraz periférneho artériového obliterujúceho ochorenia

3. Vyšetrovacie metódy pri periférnom artériovom obliterujúcom ochorení

4. Medikamentová liečba periférneho artériového obliterujúceho ochorenia

5. Chirurgická liečba uzáverových ochorení končatinových tepien

6. Intervenčná liečba periférneho artériového obliterujúceho ochorenia dolných končatín

7. Aneuryzmy

8. Syndróm hornej hrudnej apertúry (Thoracic outlet syndrom)

9. Diabetická noha

10. Vazoneurózy

11. Rizikové faktory aterosklerózy

12. Prestať fajčiť sa dá

13. Vysoký krvný tlak – rizikový faktor cievnych ochorení

14. Ako správne merať tlak krvi

Ochorenia lymfatických ciev

1. Závažnosť ochorení lymfatického systému

2. Anatómia lymfatického systému

3. Fyziológia lymfatického systému

4. Ochorenia lymfatických ciev a ich klinicky obraz

5. Príčiny a faktory vzniku ochorení lymfatických ciev a prevencia ich vzniku

6. Diagnostika ochorení lymfatických ciev

7. Liečba ochorení lymfatických ciev

8. Kompresívna a fyzikálna liečba ochorení lymfatických ciev

9. Režim pacienta s ochorením lymfatických ciev

10. Nádorové ochorenia a lymfatický systém

apertúry