Závažnosť ochorení lymfatického systému

MUDr. Augustín Mistrík - hlavný odborník v odbore angiológia Ministerstva zdravotníctva SR, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava

Lymfatický systém tvorí sieť lymfatických cievy ústiacich do lymfatických uzlín a nakoniec do veľkých hrudníkových žíl. Spolu s tepnovým a žilovým je súčasťou cievneho systému, ktorý zabezpečuje cirkuláciu – prísun dôležitých látok a odsun „odpadových“ produktov, udržuje ich vodnú a elektrolytovú rovnováhu. Lymfatický a žilový systém majú predovšetkým „drenážnu“ funkciu – žilami sa odvádza z tkanivového priestoru asi 90% , lymfatickými cievami 10% tekutiny – lymfy. Táto obsahuje množstvo väčších molekúl bielkovín a tukov, ktoré nemôžu spätne prechádzať stenou kapilár a drobných žíl, ale môžu prenikať „voľnejšou“ štruktúrou  steny lymfatických cievy. Tou prenikajú aj makromolekuly tukov z tenkého čreva a a inak relatívne číra lymfa nadobúda „mliečne“ zafarbenie.

Príznakom poruchy drenážnej funkcie je zväčšenie objemu tkanivovej lymfy – lymfedém. Tento vzniká v dôsledku nepomeru medzi tvorbou lymfy (jej zväčšenie) a drenážnou schopnosťou systému, alebo je následkom zníženia jeho drenážnej schopnosti.

Lymfatický systém je „svojimi“ lymfocytmi dôležitý aj pre obranyschopnosť organizmu. Jeden typ týchto buniek rozpoznáva „cudzincov“ v tele (napr. parazity, vírusy, baktérie, nádorové bunky) a spúšťa obrannú reakciu, iný sa priamo zúčastňuje na obrannej reakcii – či už priamo, alebo tvorbou protilátok. Počet týchto buniek stúpa po prechode lymfy uzlinami už aj za fyziologických podmienok a pred vústením do žilového systému je 2 až 10 krát vyšší ako v krvi. Prejavom tejto obrannej funkcie lymfatického je jeho reakcia –  zväčšenie, bolestivosť lymfatických uzlín a lymfatických ciev.

Najzreteľnejším prejavom poruchy funkcie systému je už vyššie spomenutý lymfedém. Tento opuch je  podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie  (WHO)  spôsobený:

  1. v asi tretine (t.j. v 90-100 miliónov prípadov parazitmi infikovanými a blokovanými lymfatickými uzlinami)
  2. 20 miliónov je komplikáciou pri rakovine prsníka (blokádou lymfatických uzlín  nádorovými bunkami)
  3. len 2-3 miliónov prípadov je ochorenie spôsobené primárne (geneticky)
  4. najviac ( asi 300 miliónov) je lymfedému sprievodným javom pri chronickej žilovej nedostatočnosti.

Parazitické ochorenia lymfatického systému sú problémom hlavne rozvojových krajín s nízkou úrovňou a dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, nedostatkom hygienických opatrením a hygienicky nezávadnej vody. Riešenie toho problému nie je vôbec jednoduché, je časove, personálne aj materiálne veľmi náročné. Parazitické ochorenie lymfatického systému však môže vážne ohroziť aj našich obyvateľov a obyvateľov iných „vyspelých“ krajín, ktorí boli kratšiu, alebo dlhšiu dobu v tých krajinách.

Ostatné 3 skupiny pacientov sú vážnym problémom v tzv. vyspelých krajinách.

Invázia malígnych buniek, chemoterapia a rádioterapia, chirurgické výkony môžu vážne narušiť odtok lymfy z daného regiónu a spôsobiť jeho lymfedém, Starostlivosť o týchto pacient majú kompetencii onkológovia, onkochirurgovia a špecialisti pre rehabilitáciu a balneoterapiu.

Tretiu skupinu  - tvoria ju pacienti s primárnym lymfedémom, ktorý sa objavuje už u detí:, dospievajúcich (lymfedema preacox) ale aj  u pacientov starších ako 35 ročných (lymphedema tardus). Masáže – manuálne alebo prístrojové vákuové môžu pozitívne ovplyvniť  vývoj ochorenia, ktoré máva veľmi negatívny vplyv na psychiku, mobilitu a práceschopnosť pacienta.

Pacienti zo štvrtej skupiny patria k najčastejším klientom na angiologických ambulanciách – opuch vzniká nadmerným hromadením tekutiny v interstíciu tkanív v dôsledku poruchy drenážnej funkcie ochorenia venózneho systému (chronickej žilovej nedostatočnosti) a ktorú drenážna kapacita „náhradného“ lymfatického systému nemôže nahradiť (vykompenzovať).

Úlohou angiológov je:

1. podchytiť skoré, reverzibilné štádia primárneho lymfedému

2. edukácia pacientov

3. v pokročilejšom štádiu využívať počítačom riadené kompresívne systémy

4. dôsledne riešiť zápalové ochorenia hlbokého žilového systému

5. je plne odôvodnené vytvorenia špecializovaného centra pre diagnostiku a liečbu lymfedému (predovšetkým primárneho), ktorého úlohou má byť postgraduálna príprava angiológov v tejto oblasti a byť metodickým centrom.

Starostlivosť o pacientov s ochoreniami lymfatických ciev si vyžaduje spoluprácu lekárov z viacerých odborov medicíny. Dôležitú úlohu v tomto tíme si plnia angiológovia. V Slovenskej republike veľmi aktívne pracuje a rozvíja odborné aktivity Lymfologická sekcia Slovenskej angiologickej spoločnosti, ktorej predsedom je MUDr. Andrej Džupina.