Kontakty-Ako položiť otázku

e-mailová adresa informačného portálu: cievy.redakcia@gmail.com

Linky

Slovenská  angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti
www.angiology.sk

Spoločnosť cievnej chirurgie Slovenskej lekárskej spoločnosti
www.scch.sk

Česká angiologická spoločnosť Českej lekárskej spoločnosti J.E.Purkynĕ

www.angiologie.cz www.angiology.cz