‘Ochorenia tepien’

Periférne artériové obliterujúce ochorenie a jeho príčiny

(viac…)

Klinický obraz periférneho artériového obliterujúceho ochorenia

(viac…)

Vyšetrovacie metódy pri periférnom artériovom obliterujúcom ochorení

(viac…)

Medikamentová liečba periférneho artériového obliterujúceho ochorenia

(viac…)

Chirurgická liečba uzáverových ochorení končatinových tepien

(viac…)

Intervenčná liečba periférneho artériového obliterujúceho ochorenia dolných končatín

(viac…)

Aneuryzmy

(viac…)

Syndróm hornej hrudnej apertúry (Thoracic outlet syndrom)

(viac…)

Diabetická noha

(viac…)

Vazoneurózy

(viac…)