‘Ochorenia žíl’

Žilový tromboembolizmus a pľúcna hypertenzia

(viac…)

Prevencia žilovej trombózy v tehotenstve

(viac…)

Chronické žilové ochorenie

(viac…)

Kŕčové žily a ich sklerotizačná liečba

(viac…)

Chirurgická liečba kŕčových žíl – varixov

(viac…)

Liečba žilovej trombózy

(viac…)

Podávanie injekcií s heparínmi s nízkou molekulovou hmotnosťou

Bc. Daniela Hajnalová – sestra v angiologickej ambulancii, Univerzitná nemocnica Bratislava

MUDr. Katarína Dostálová – Angiologická ambulancia, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravtoníckej univerzity, Bratislava (viac…)

Endovaskulárna liečba žilovej trombózy

(viac…)

Povrchová tromboflebitída

MUDr. Ľudmila Kovačičová – angiológ v príprave, Univerzitná nemocnica Bratislava  (viac…)

Cievna gymnastika

MUDr. Ing. Katarína Sládeková – primárka Fyziatricko - rehabilitačného oddelenia, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

(viac…)