Odborná rada

Predseda odbornej rady: MUDr. Augustín Mistrík – hlavný odborník MZ SR v odbore angiológia

Členovia odbornej rady:

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. – prezidentka Slovenskej angiologickej spoločnosti

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.  – vedecký sekretár Slovenskej angiologickej spoločnosti

MUDr. Juraj Maďarič, PhD. – predseda Pracovnej skupiny periférnej cirkulácie Slovenskej

kardiologickej spoločnosti

MUDr. Katarína Dostálová – editorka portálu