Ultrazvuk v diagnostike cievnych chorôb

MUDr. Augustín Mistrík – hlavný odborník v odbere angiológia Ministerstva zdravotníctva SR, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Pri vyšetrení ultrazvukom (zvukových vĺn s vysokou frekvenciou) sa využíva ich neškodné prenikanie tkanivami a snímanie ich odrazu. Ich digitálne spracovanie umožňuje vidieť cievy a merať aj rýchlosť a smer prietoku krvi cievami. V súčasnosti sú dostupné len prístroje, ktoré  kódujú rýchlosť a smer krvi v rôznych odtieňoch červenej a modrej farbe. To všetko prebieha v reálnom čase, podobne ako pri sledovaní farebnej televízie.

Ultrazvukový prístroj je vo verejnosti známy aj pod názvami ako sonograf a aj echokardiograf (ak je určený aj k vyšetreniu srdca). Prístroje sú vybavené sondami, umožňujúcimi zobraziť povrchovejšie aj hlboko prebiehajúce cievy – artérie aj žily. Majú vysokú rozlišovaciu schopnosť (0,1mm), čo nám umožňuje takmer mikroskopicky zobraziť jednotlivé vrstvy bližšie uložených ciev alebo charakter ich chorobných zmien.

Sú to na priestor nenáročné, niektoré dokonca kufríkové, prístroje umožňujúce ich používanie na ambulanciách, alebo v potrebnom prípade „prísť“ za pacientom.

Sú určené k vyšetreniu prívodných krčných ciev, končatinových artérií a žíl, brušnej aorty a jej vetiev zásobujúcich brušné orgány a obličky ako aj žíl krv z nich odvádzajúcich.

Ultrazvukom zisťujeme závažné zúženia artérií, ale aj včasné aterosklerotické a zmeny ciev pri vysokom krvnom tlaku. Takisto sa dá zistiť, či zvýšenie krvného tlaku nie je spôsobené alebo sprevádzané zúžením prívodných obličkových artérií. Vyšetrenie odhalí aj výduť (chorobné rozšírenie) alebo aj natrhnutie (disekciu) cievnej steny, ktoré môžu mať v prípade veľkých ciev až fatálne následky.

Pri vyšetrení žíl je prínos ultrazvuku najzreteľnejší v prípadoch akútnej žilovej trombózy, kedy plne nahradila bolestivé a aj rizikové vyšetrenie kontrastnou látkou. Sonografická diagnostika umožňuje včasné rozpoznanie akútnej trombózy stehnovej a panvovej žily, spojenej s rizikom úmrtia následkom pľúcnej embólie (úletu krvnej zrazeniny do pľúcnych artérií). Ultrazvuk sa využíva v diagnostike tak častého ochorenia, akým je chronická žilová nedostatočnosť s je následkami (varixy, kožné zmeny až vredy) a pri indikovaní jej radikálneho riešenia.

Vyšetrenie ciev ultrazvukom je pre pacienta viac menej komfortné, nie je bolestivé ani rizikové, je relatívne rýchle a nevyžaduje od neho zvláštnu prípravu. Pacient nemusí prísť nalačno. Jedine pred vyšetrením brušných a obličkových ciev má obmedziť príjem stravy zvyšujúcej črevnú plynatosť (napr. strukoviny) alebo dráždiacej črevá. Vyšetrenie týchto ciev sťažuje až znemožňuje veľká obezita. Vyšetrenie sa môže opakovať v ľubovoľnom intervale, a tak sledovať efekt medikamentóznej liečby, nechirurgickej endovaskulárnej liečby alebo angiochirurgického výkonu.

Vyšetrenie ciev ultrazvukom je nesporne najdôležitejším pokrokom v neinvazívnej diagnostike v angiológii. Avšak, práve tak, ako je nenáročná na pacienta, od lekára vyžaduje zvládnutie odbornej prípravy a predovšetkým intenzívnu prax. Navyše akokoľvek je bezpečná pre pacienta, to isté sa nedá povedať o zraku a pohybovom aparáte lekára.

Konkrétnejšie informácie o využití ultrazvuku v diagnostike chorôb ciev budú v ďalších stránkach programu „Cievny pacient“.