Ako správne merať tlak krvi

Bc. Daniela Hajnalová – sestra v angiologickej ambulancii, Univerzitná nemocnica Bratislava

MUDr. Katarína Dostálová, internista – angiológ, Angiologická ambulancia, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa tlak krvi meria nasledovným spôsobom:

1. v pokojnom nehlučnom prostredí za príjemných teplotných podmienok

2. pacient si najprv posedí 10 minút, upokojí sa, chrbát je podopretý

3.  pri prvom meraní zmeriame tlak na obidvoch ramenách, pri opakovaných meraniach na tom ramene, kde bol tlak vyšší

4. rameno musí byť podoprené vo výške srdca

5.  manžetu naložiť 1-2 cm nad lakťovou jamkou ramena, rameno nesmie škrtiť oblečenie

6. meriame 3x po dvoch minútach za sebou

7. prvé meranie neberieme do úvahy, z nasledujúcich dvoch meraní berieme do úvahy meranie s nižšími hodnotami

8. zapíšeme výsledok merania tlaku krvi, rovnako zapíšeme počet pulzov za minútu

9. tlak je potrebné merať ráno a večer, zásadne pred užitím liekov

10. mimoriadne meriame tlak krvi pri ťažkostiach – tiež je potrebné hodnotu zapísať do denníka aj s poznámkou o povahe ťažkostí

Záznamník s nameranými hodnotami tlaku krvi a pulzu si vždy prinesieme na kontrolné vyšetrenie u praktického lekára či špecialistu (internista, kardiológ, angiológ, diabetológ, nefrológ, a pod.) Rovnako je dôležité nosiť so sebou prehľad všetkých užívaných liekov. Podľa nameraných hodnôt ošetrujúci lekár ponechá alebo zmení liečbu.

Uvádzame vzor denníka na jeden týždeň ako aj vzor prehľadu užívaných liekov: