Trombóza cestovateľov

MUDr. Katarína Dostálová – Angiologická ambulancia, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava

Čo je žilová trombóza?

Žilová trombóza je stav, pri ktorom dochádza k vzniku krvnej zrazeniny v žile a krv nemôže dobre odtekať z postihnutej časti (nohy, ruky), a preto končatina opuchne a bolí, nápadne sa zvýraznia povrchové žily. Niekedy sa stane, že sa krvná zrazenina v žile odtrhne a krvný prúd ju zanesie do pravej komory srdca a odtiaľ do pľúcneho riečiska. Ide o pľúcnu embóliu, ktorá môže prebiehať nenápadne, ale aj ohroziť život pacienta.

Prečo spomíname trombózu v súvislosti s dovolenkovým obdobím a cestovaním?

Britský lekár Simpson v roku 1940 popísal vzťah medzi dlhým sedení, a trombózou hlbokého žilového systému. Jav pozoroval u vojakov, ktorí boli nútení stráviť v úkryte dlhé hodiny počas náletov na Londýn počas druhej svetovej vojny. Pri znehybnení sa zhoršuje odtok krvi z nôh, čo sa môže vystupňovať prekrížením nôh. Ak sa zároveň zníži príjem tekutín, krv sa ešte viac zahusťuje. A práve tieto podmienky sa často spájajú s cestovaním, ktoré je pre dovolenkové obdobie typické.

Podobné skúsenosti uverejnil Homans v roku 1954. U jeho pacientov vznikla trombóza už za mierových okolností: pri dlhom sedení v lietadle, v aute, v divadle.

V roku 1981 May a Mignon nazvali túro trombózu trombózou prvého dňa prázdnin. Známy je aj pojem Cruikshanka syndróm II. triedy (Economy Class Syndrome). Pre jeho vznik bola podnetom séria pľúcnych embólií po lete II. triedou.

Kuriozitou bolo množstvo pozorovaných trombóz pri štrajku v parížskej doprave u cestujúcich, ktorí rezignovali a zostali sedieť v dopravných prostriedkoch až do prerušenia štrajku. V súčasnosti je asi najpoužívanejší názov trombóza cestovateľov.

Ktorí  ľudia sú vo zvýšenej miere ohrození vznikom žilovej trombózy?

Ide o ľudí s vrodenou predispozíciou na zvýšené zrážanie krvi, tehotné ženy, ženy v klimaktériu, pacienti s rakovinou (skrytou alebo poznanou). Vyššie riziko vzniku trombózy môže spôsobiť  užívanie antikoncepčných tabletiek a hormonálnej substitučnej liečby, ako aj naloženie sadrovej dlahy. Ďalšou skupinou sú pacienti, ktorí už prekonali žilovú trombózu či pľúcnu embóliu, starší ľudia, ľudia s nadváhou a tiež pacienti, ktorí v období posledného mesiaca až 6 týždňov pred cestou prekonali závažnú operáciu alebo traumu, alebo sa dlhodobo liečia na chronické ochorenie srdca.

Čo treba robiť, aby sme sa počas dovolenky vyhli vzniku žilovej trombózy?

Pri dlhých cestách (6hodín a viac) autom, autobusom, vlakom, lietadlom je nutné dodržiavať nasledovné opatrenia:

1. Pri objednávaní letenky si žiadajte miesto v uličke, aby ste sa mohli pravidelne poprechádzať a nemali zábrany, že budete pri tom obťažovať spolucestujúcich. K sedeniu v lietadle je   nutné pripočítať sedenie v odletovej hale, ktoré sa môže pri meškajúcich letoch môže značne predĺžiť a byť dokonca dlhším ako samotný let. Občasnou prechádzkou je nutné sa tomuto vyhnúť.

2. Každú štvrťhodinu si precvičte nohy (krúženie v členku, hýbanie prstami, striedavé napínanie a uvoľňovanie lýtkového svalstva). Niektoré  letecké spoločnosti pri dlhých letoch  premietajú inštruktážne filmy na cvičenie alebo používajú stepppery.

3.  Dlhé cesty autom prerušte každé dve hodiny prestávkami, ktoré využite na prechádzku. Pri spoločnej ceste autobusom využite prestávky na prechádzky, a nie na postávanie a fajčenie. Úplne najnevhodnejšie je zostať sedieť v autobuse.

4.  Dbajte na hydratáciu  organizmu. Riziko pre vznik trombózy predstavuje nízky príjem tekutín, často zámerný, aby sme nemuseli prerušiť cestu vyhľadávaním toalety. Nebezpečný môže byť aj príjem alkoholu (na prekonanie strachu z letu) a príjem samotnej kávy a čaju, ktoré majú močopudný účinok. (V dobrých reštauračných zariadeniach   podávajú ku káve vždy aj pohýr minerálky). Tieto okolnosti spôsobujú nedostatok tekutín v organizme – dehydratáciu, a tým zhoršenie prietokových pomerov v cievach. Najvhodnejšia na pitie je voda v dostatočnom množstve.

5. Faktormi, ktoré prispievajú k vzniku trombózy počas letu je nízka vlhkosť vzduchu a nižší tlak vzduchu v kabíne lietadla , čomu sa však nedá vyhnúť.

6.  Nepohodlie a strach z cestovania v stiesnenom priestore sa niektorí cestujúci snažia prekonať užitím liekov na upokojenie a na spanie (sedatíva a hypnotiká), čo nie je dobré riešenie. Utlmenie a spánok spôsobujú nedostatok pohybu.

7. Opatrné opaľovanie je nutné pri predchádzaní rakoviny kože, ale aj prechádzaní vzniku trombózy. Vyhnite sa najprudšiemu slnku počas obedňajších hodín. Najlepšie je rešpektovať siestu, ako to robí domáce obyvateľstvo už dlhé stáročia. Pri pobyte na slnku je vhodné sa ochladzovať – hlavne nohy, napríklad sprchou, mokrým uterákom, plávaním. Dovolenka by mala byť príjemnou zmenou v živote, a nie vyčerpávajúcim pobytom. Doprajte dovolenku aj nohám, ľahnite si viackrát počas dňa a nohy umiestnite do zvýšenej polohy.

8. Chôdza je absolútne najvhodnejším druhom pohybu. Príjemná je chôdza po pieskovej pláži, vo vode. Je vhodné vyvarovať sa  dlhému státiu pri prehliadke kultúrnych pamiatok a múzeí. Zo športov je najvhodnejšia cyklistika, plávanie a turistika.

A čo majú robiť ľudia, ktorí už ťažkosti so žilami mali?

1. Pacienti, ktorí sa už liečia na žilové ochorenia, by mali počas plánovanej cesty dôsledne dodržiavať vyššie spomenuté pravidlá a nosiť kompresívne pančuchy. Pocit ťažkých nôh a opúchanie pomôžu zmierniť aj lieky – venofarmaká. O výbere vhodného venofarmaká je vhodné poradiť sa s lekárom včas pred plánovanou cestou.

2.  Pacienti, ktorí už prekonali žilovú trombózu a pretrvávajú u nich rizikové vrodené  alebo získané faktory, ako aj pacienti s opakovaným prekonanými trombózami by si mali pred cestou aplikovať injekciu heparínu s nízkou molekulovou hmotnosťou. O ich použití je potrebné informovať sa u svojho lekára. Je nutné pripomenúť, že kyselina acetylsalicylová, ktorá sa používa na prevenciu trombózy v tepnách (napríklad na prevenciu srdcového infarktu alebo mozgovej porážky), sa nepoužíva na prevenciu žilovej trombózy, pretože v tejto indikácii nie je jej účinok dostatočný.

Pacienti s viacerými rizikovými faktormi (ktoré sme spomenuli vyššie), alebo starší pacienti s ochorením žíl, by sa mali pred plánovanou dlhšou cestou poradiť so svojím lekárom. Ten by ich mal informovať o základných opatrenia alebo zvážiť odbornú konzultáciu u špecialistu.

Ak napriek týmto opatreniam predsa len dôjde k žilovej trombóze (najčastejším príznakom je opuch a bolesť dolnej končatiny, ale trombóza môže vzniknúť aj na ruke), alebo embólii (hlavným príznakom je dýchavica), je potrebné urýchlene vyhľadať lekársku pomoc.