Vysoký krvný tlak – rizikový faktor cievnych ochorení

MUDr. Katarína Dostálová, Angiologická ambulancia, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Vysvetlenie pojmov:

Hypertenzia = vysoký krvný tlak

Hypertonik = pacient trpiaci na vysoký krvný tlak

Antihypertenzívna liečba = liečba vysokého tlaku krvi

mmHg = milimetre ortuťového stĺpca, jednotky v ktorých sa udáva hodnota tlaku krvi

Je dôležité, aby krv prúdila cievami pod určitým tlakom. Tým sa zabezpečí dostatočný prísun kyslíka a živín pre všetky orgány. Krvný tlak a pulz patria k základným prejavom života.

Ako chýbanie krvného tlaku, tak aj vysoký krvný tlak ohrozujú pacienta na živote.

Nebezpečné je, že vysoké hodnoty tlaku krvi sa rôzne dlhý čas nemusia prejaviť v danej chvíli, ale prejavia sa až komplikáciami – srdcový infarkt, mozgová porážka, zlyhanie srdca.

Je dokázané na rozsiahlych klinických štúdiách s mnohými tisíckami pacientov, že účinná liečba vysokého tlaku sa spája so znížením výskytu komplikácií vysokého tlaku: mozgovej porážky o 35-40 %, infarktu myokardu o 20-25% a zlyhania srdca o viac ako 50%.

Toto je dostatočný argument na to, aby sa každý zaujímal o svoje hodnoty krvného tlaku a urobil všetko pre to, aby boli optimálne: ako zmenou životného štýlu tak medikamentovou liečbou podľa rady ošetrujúceho lekára.

Aké by mali byť hodnoty tlaku krvi a kedy hovoríme o vysokom tlaku krvi – arteriálnej hypertenzii?

Klasifikácia hypertenzie podľa Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európskej kardiologickej spoločnosti

Kategória Systolický tlak Diastolický tlak
Optimálny tlak krvi menej ako 120 mmHg menej ako 80 mmHg
Normálny tlak krvi 120–129 mmHg 80-84 mmHg
Vysoký normálny tlak krvi 130-139 mmHg 85-89 mmHg
Hypertenzia 1.stupňa 140-159mmHg 90-99 mmHg
Hypertenzia 2.stupňa 160-179mmHg 100-109 mmHg
Hypertenzia 3. stupňa viac ako 180 mmHg viac ako 110 mmHg
Izolovaná systolická hypertenzia viac ako 140 mmHg menej ako 90 mmHg

Ako sa menia hodnoty tlaku krvi počas dňa?

Hodnoty krvného tlaku sú ovplyvňované mnohými vonkajšími aj vnútornými vplyvmi: pohybová aktivita, stres, výživa.

Počas dňa hodnoty tlaku krvi podliehajú cirkadiánnemu rytmu, čo súvisí so striedaním aktivity a odpočinku, spánku a bdenia, dňa a noci, tak aby organizmus reagoval na potreby. Hodnoty tlaku krvi začína stúpať nad ránom a najvyššie hodnoty sú ráno a predpoludním.

Ak je hypertenzia nedostatočne liečená, práve v čase predpoludním sa najfrekventovanejšie vyskytujú srdcové a mozgové porážky. Pri liečbe sa koncentruje pozornosť práve na tieto hodiny.

Popoludní hodnoty tlaku krvi klesajú (v krajinách Stredomoria je tento čas venovaný sieste). Neskôr popoludní a podvečer opäť stúpajú. Najnižšie hodnoty tlak krvi dosahuje po polnoci.

U niektorých chorých hodnoty tlaku krvi neklesajú v noci. Ide o tzv. neklesačov (anglicky nondippers), čo má za následok poškodenie orgánov (srdce, mozog, obličky…).

Je nutné zdôrazniť, že nočná práca ako aj bdenie počas nočnej zábavy, chrápanie, nespavosť sú pre hypertonikov nevhodné, pretože rušia nočný pokles tlaku krvi.

Prečo je nutné merať tlak krvi v domácom prostredí?

V domácom prostredí môžu byť hodnoty tlaku krvi o 5-10 mmHg nižšie než hodnoty namerané v ambulancii. Ak je to tak a niekedy aj napriek užívaniu liekov, hovoríme o syndróme bieleho plášťa.

Aký tlakomer si zvoliť na meranie tlaku krvi?

Klasicky sa meria tlak krvi pomocou fonendoskopu metódou Riva Rocci. Táto metodika si vyžaduje určité zručnosti ako aj dobrý sluch.

Bežne sa na meranie krvného tlaku v domácich podmienkach sa odporúčajú automatické tlakometre založené na princípe oscilometrie. Presnejšie sú tlakomery, ktoré sa nakladajú na rameno. Avšak ak pacientovi z rôznych dôvodov vyhovuje viac tlakomer nakladaný na zápästie, je to lepšie ako nepoužiť žiaden.

Je dôležité kúpiť si tlakomer s medzinárodným certifikátom. Prístroj sa zapája do elektrickej siete alebo používame kvalitné alkalické batérie.

V prípade pochybností, či domáci tlakomer meria správne, porovnáme si ho v ambulancii ošetrujúceho lekára alebo v lekárni.

Kedy začať liečiť vysoký tlak?

Práve ošetrujúci lekár po zhodnotení celkového zdravotného stavu a po posúdení rizika rozhodne o spôsobe liečby. V každom prípade zmena životného štýlu je nutná. O začatí a rozsahu liečby medikamentmi rozhodne ošetrujúci lekár. Je na ňom výber vhodného lieku, prípadne kombinácie liekov.

V čom spočíva liečba vysokého tlaku krvi?

Je dôležité, aby ošetrujúci lekár určil, či ide o primárnu alebo sekundárnu hypertenziu. Ak je hypertenzia sekundárna, znamená to, že má nejakú príčinu v organizme napr. endokrinologické ochorenie, zúženie obličkovej tepny a pod. Ak je táto príčina odstrániteľná, spočíva liečba  hypertenzie v jej odstránení.

Ak je hypertenzia primárna, znamená to, že u daného jedinca jej príčinu nepoznáme. Takúto hypertenziu nedokážeme vyliečiť, ale môžeme ju liečiť.

Liečba vysokého tlaku spočíva v nevyhnutných zmenách životného štýlu a v užívaní liekov podľa  rád ošetrujúceho lekára.

Aké sú cieľové hodnoty pri liečbe?

Cieľom liečby je znížiť tlak krvi pod 140/90 mmHg. U diabetikov a pacientom s poškodením obličkových funkcií sú cieľové hodnoty nižšie – pod 130/80 mmHg.

Aké je trvanie liečby vysokého tlaku?

Liečba vysokého tlaku je celoživotná. Medikamentová liečba sa riadi nameranými hodnotami tlaku krvi v domácom prostredí. Úprava životného štýlu je rovnako celoživotná. Je dokonca možné napr. pri výraznej redukcii hmotnosti, vylúčení stresov a nočnej práce, že medikamentová liečba nebude vôbec nutná. Pacient by však mal byť naďalej sledovaný.

Aké zmeny životného štýlu sú nutné pri liečbe arteriálnej hypertenzie?

  1. Dostatok pohybovej aktivity. Ideálne je denne sa pohybovať najmenej hodinu. Najvhodnejšia je svižnejšia chôdza, počas ktorej sa dokážeme rozprávať so spoločníkom. Ďalej je vhodné bicyklovanie a plávanie. Nevhodné sú silové cvičenia, zvieranie, dvíhanie a ich voľno časové obdoby napr. niektoré namáhavé práce v záhrade.
  2. Redukcia hmotnosti zmenšením porcií, obmedzením podielu tuku a cukru v potrave. Odporúča sa 300 g zeleniny a ovocia denne.
  3. Redukovať príjem kuchynskej soli na menej ako 3,8 g kuchynskej soli denne. Soľ je dôležitá pre organizmus, avšak jej nadmerný príjem sa podieľa na zvyšovaní tlaku krvi. Najviac soli obsahujú: sušené polievky, údeniny, slané pečivo, konzervy). Z minerálnych vôd majú vysoký obsah sodíka: Cígeľka, Budišská, Fatra, Vincentka a Sulinka. Minerálne vody s nízkym obsahom sodíka, ktoré sú vhodné u pacientov s vysokým krvným tlakom: Kláštorná, Mitická, Korytnica, Magnesia, Ľubovnianka). Veľmi dôležitou zásadou je jedlá nedosáľať. Namiesto kuchynskej soli jedlo dochucovať bylinkami.
  4. Dodržiavať pitný režim s príjmom 1,5 – 2,5 litra tekutín denne podľa ročného obdobia. Vyhýbať sa sladkých malinovkám.
  5. Zvýšiť príjem minerálov: draslíka (K – Kalium), horčíka (Mg – Magnesium). Najbohatšími zdrojmi minerálov sú: sušená zelenina (fazuľa, hrach, šošovica), bylinky (petržlen, majoránka, bazalka), sušené ovocie (slivky, marhule, mak, orechy, ovsené vločky), čerstvé ovocie (banány, marhule, hrozno), nápoje (tvrdá pitná voda, čierna káva, zelený a čierny čaj, kakao).
  6. Nefajčiť, pretože pri fajčení stúpa tlak v dôsledku zužovania tepien. Z dlhodobého hľadiska v závislosti od množstva vyfajčeného tabaku za deň a trvania fajčenia sa zvyšuje riziko srdcovo – cievnych ochorení. Škodlivé je aj pasívne fajčenie, čiže pobyt v zafajčených priestoroch.
  7. Dostatok vhodného uvoľnenia, relaxácie. Počas práce vykonávať dychové cvičenia s prehĺbeným a spomaleným dýchaním. Po práci vo voľnom čase je nutné preladiť prechádzkou v prírode alebo inými voľno časovými aktivitami. Nenahraditeľnou formou relaxácie je spánok v dostatočnej dĺžke bez hluku a svetla.
  8. Liečiť ochorenia krčnej chrbtice, ktoré môžu spôsobiť útlakom nervových štruktúr zvýšenie krvného tlaku.

Čo robiť  pri nameraní nízkeho tlaku krvi?

Ak nameriame nízke hodnoty tlaku krvi, napr. 90/60 mmHg prvou pomocou je vypiť 2 poháre vody. Po 10 minútach zmeriame tlak znovu. Ak krvný tlak nestúpne, ale naopak pridružujú sa ďalšie príznaky: napr. bolesť na hrudníku, dýchavica, potenie, je nutné privolať  rýchlu pomoc.

Čo robiť  pri nameraní vysokého tlaku krvi napriek liečbe?

Ošetrujúci lekár pri nasadení antihypertenzívnej liečby pacientovi určí cieľové hodnoty tlaku krvi. Zároveň poučí pacienta čo robiť, ak budú hodnoty tlaku krvi prekročené, pri ktorých hodnotách zvýšiť a ako zvýšiť dávky ordinovaných liekov. Ošetrujúci lekár sa môže rozhodnúť naordinovať aj lieky, ktorých nástup účinku je rýchlejší a budú sa užívať len podľa potreby. Rovnako poučí pacienta pri akých hodnotách tlaku krvi a akých okolnostiach je nutné privolať rýchlu pomoc. Prístup lekára v riadení antihypertenzívnej liečby je prísne individuálny podľa stavu a schopností pacienta.