‘Ochorenia žíl’

Trombóza cestovateľov

MUDr. Katarína Dostálová – Angiologická ambulancia, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava (viac…)

Klinický obraz žilovej trombózy

MUDr. Melinda Malá – Angiologická ambulancia, Dunajská Streda

Tromboflebitída a Flebotrombóza (viac…)

Žilová trombóza a jej príčiny

MUDr. Eva Bojdová – krajský angiológ, Angiologická ambulancia, Nitra (viac…)

Ochorenia ciev

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. – predsedkyňa Slovenskej angiologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, prodekanka pre vedu a výskum, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Bratislava (viac…)

Primárna prevencia

Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH, mim.prof., dekan Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava (viac…)

Prevencia žilovej trombózy v súvislosti s operáciou

(viac…)

Žilová trombóza u onkologických pacientov

MUDr. Patrik Palacka, PhD. – klinický onkológ, Národný onkologický ústav, Bratislava

MUDr. Katarína Dostálová – Angiologická ambulancia, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, (viac…)

Ultrazvuk v diagnostike cievnych chorôb

MUDr. Augustín Mistrík – hlavný odborník v odbere angiológia Ministerstva zdravotníctva SR, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava (viac…)

Kompresívna liečba

KOMPRESIA  V LIEČBE  A  PREVENCII  ŽILOVÝCH  OCHORENÍ

MUDr. Helena Rusnáková – Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice (viac…)

Angiológia ako medicínsky odbor

MUDr. Augustín Mistrík – hlavný odborník v odbore angiológia Ministerstva zdravotníctva SR, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava (viac…)